Wij de Ouders stelt Hugo de Jonge persoonlijk aansprakelijk voor alle schade aan kinderen als gevolg van coronavaccinatie

15 juli 2021

“Minister speelt met de gezondheid van kinderen. Ouders en kinderen moeten het eerlijke verhaal horen over de ‘veiligheid’ van de vaccinaties. De propagandacampagne moet stoppen.”

Stichting Wij de Ouders, een collectief van duizenden ouders die zich zorgen maken over de schadelijke effecten van de coronamaatregelen voor kinderen, stelt demissionair minister Hugo de Jonge persoonlijk aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het injecteren van kinderen met de coronavaccins. “De Jonge stelt dat het vaccin veilig is, terwijl alleen in Nederland al 1.287 ernstige bijwerkingen zijn gemeld na het toedienen van het BioNTech/Pfizer vaccin. Dat de minister deze informatie achterhoudt en een propagandacampagne voert, is niet alleen onethisch, hij speelt met de gezondheid van kinderen”, aldus Niels Vanaken de advocaat die de belangen van Wij de Ouders behartigt. 

Ernstige bijwerkingen en overlijdens

“Naast de 1.287 meldingen van ernstige bijwerkingen op de website van het Lareb zijn er tot en met 4 juli j.l 448 meldingen van overlijden na coronavaccinatie. De meeste meldingen gingen over het vaccin van Pfizer/BioNTech (Comirnaty). Als je dit afzet tegen het feit dat de kans dat gezonde kinderen ernstig ziek worden van Covid-19 zeer klein is, de kans op overlijden vrijwel nihil is en de overgrote meerderheid meestal geen of slechts milde klachten krijgt, zijn de risico’s van het vaccin veel groter dan de vermeende baten”, vervolgt Vanaken. “Daar komt bij dat niemand precies weet wat de langetermijneffecten zullen zijn. Bijvoorbeeld voor de vruchtbaarheid. We praten over een compleet nieuwe technologie die niet eerder is toegepast op mensen. Zonder dat ouders en kinderen het weten, nemen ze deel aan een medisch experiment, want de onderzoeksfase loopt nog tot 2023.”   

Vermeende baten

“De vermeende baten zijn dat het vaccin effectief zou zijn en dat het zou bijdragen aan groepsimmuniteit. Onderzoek waaruit blijkt dat er minder virusoverdracht is na vaccinatie en het derhalve bijdraagt aan groepsimmuniteit is er niet. Recent onderzoek naar de effectiviteit van vaccins dat is gepubliceerd in The Lancet stelt bovendien dat de absolute risico reductie (ARR) van het Pfizer/BioNTech slechts 0,84% is.“Wij verwachten van de minister dat deze stellingen feitelijk onderbouwd kunnen worden. Deze onderbouwing zien we dan ook graag tegemoet.” 

Vertegenwoordiger pharmaceutische industrie

Initiator van deze juridische actie is Daan van Deursen, vader en aangesloten bij Stichting Wij de Ouders. “Toen ik Hugo de Jonge zo stellig hoorde verklaren dat het vaccin veilig is, voelde ik een innerlijke kracht om op te staan en de grens te trekken.”, zegt hij. “Je kan simpelweg niet stellen dat iets veilig is als je het niet zeker weet en als er signalen zijn die het tegendeel laten zien. En al helemaal niet als het gaat om de gezondheid van honderdduizenden kinderen.”. Van Deursen vervolgt “Wij verwachten dat juist de minister van Volksgezondheid de gezondheid van kinderen voorop stelt en ouders en kinderen eerlijk informeert. Wij constateren dat hier geen sprake van is. “Daarbij draaien we de rollen tussen kinderen en volwassenen om. Kinderen hebben het vaccin zelf niet nodig en een medische interventie voor een volwassene doen als kind, is een verregaande vorm van parentificatie.”

De minister praat als een vertegenwoordiger voor de pharmaceutische industrie. Daarom willen wij dat hij stopt met het verkondigen dat het vaccin veilig is, dat hij uitspraken over veiligheid en effectiviteit rectificeert en begint met het vertellen van het eerlijke verhaal aan ouders en kinderen. Als dat niet gebeurt, stellen we niet alleen de overheid aansprakelijk, we zullen ook de minister persoonlijk aansprakelijk stellen voor alle schade die voortvloeit uit de vaccinaties.”.

EINDE PERSBERICHT

Meer informatie 

Brief aan demissionair minister De Jonge

Lareb: meldingen bijwerkingen coronavaccin 

Voor meer informatie en verzoeken voor interviews, neem contact op met:

Niels Vanaken | Open Legal Advocaten

040-8480169

vanaken@openlegal.nl