Wij de Ouders biedt juridische ondersteuning aan ouders: samenwerking met Open Legal Advocaten

30 juni 2021

Met de zomervakantie in aantocht en de berichtgeving in de media over ‘versoepelingen’, ontstaat het beeld dat de maatregelen worden afgebouwd en de coronacrisis op zijn einde loopt. De realiteit is helaas anders. De maatregelen op scholen blijven immers onverminderd van kracht. Sterker nog, door het onlangs ingevoerde advies om meerdere malen per week te testen, is de druk op onze kinderen alleen maar verder toegenomen. Ook de mondkapjesplicht verdwijnt voorlopig niet binnen het voortgezet onderwijs.

Onaanvaardbare situatie, actie noodzakelijk

Deze situatie is onaanvaardbaar vindt Stichting Wij de Ouders. Als collectief van bezorgde ouders willen wij dat onze kinderen zich in vrijheid kunnen ontwikkelen, zonder de schadelijke gevolgen van de coronamaatregelen.

Inmiddels is duidelijk dat de wetenschappelijke onderbouwing van de maatregelen flinterdun is. De maatregelen worden gerechtvaardigd door onbetrouwbare modellen, doemscenario’s en aangewakkerde angst in de media. Hiernaast is bekend dat de risico’s van het virus voor en door kinderen zeer klein zijn. Juist in deze belangrijke levensfase, waarin kinderen zich op mentaal en lichamelijk vlak dienen te ontwikkelen en gewoon kind moeten kunnen zijn, worden hun rechten voortdurend met voeten getreden. Wij vinden dat dit beleid binnen scholen per direct moet stoppen. Het is daarom noodzakelijk dat wij als ouders actie ondernemen om onze kinderen te beschermen.

Samenwerking met Open Legal Advocaten om ouders juridisch bij te staan

Vanuit de stichting moedigen wij ouders aan om juridische stappen te nemen tegen scholen die de schadelijke maatregelen handhaven en opvoeren. Om ouders hierbij te ondersteunen, zijn wij een samenwerking aangegaan met de juristen van Open Legal Advocaten. Dit kantoor voert al maandenlang juridische acties namens belanghebbenden in het kader van COVID-19. Deze acties zijn onder meer te volgen via de website van Stichting Corona Onderzoek. Door grondig onderzoek en nauwe contacten met diverse deskundigen, heeft Open Legal Advocaten ruime kennis over COVID-19 gerelateerde onderwerpen opgebouwd. Gezamenlijk zullen wij ouders juridisch bijstaan met raad en daad. 

Kennisdeling

Het delen van de juiste kennis is in deze tijd erg belangrijk. Door de wirwar aan regelgeving, de weinig transparante overheidscommunicatie, de eenzijdige mediaberichtgeving en de dagelijkse censuur, is het steeds moeilijker om feiten van fictie te onderscheiden. Wij merken dat hierdoor zowel ouders als schoolbesturen zelf niet altijd op de hoogte zijn van de rechten en plichten van onze kinderen. Ook bestaat binnen de schoolbesturen vaak onduidelijkheid over de wetmatigheid van hun optreden. Dit leidt in de praktijk tot grensoverschrijdend schoolbeleid en excessieve situaties.       

Samen met Open Legal Advocaten zullen wij dan ook geregeld kennis delen. Wij gaan jou actief voorzien van informatie omtrent de juridische aspecten van de maatregelen en de gevolgen ervan. Dit doen we onder andere via onze website, met antwoorden op veel gestelde vragen en via live Q&A’s.

(Buiten)gerechtelijke acties

In overleg tussen Stichting Wij de Ouders en Open Legal Advocaten zal worden nagegaan of in bepaalde individuele gevallen nu reeds (buiten)gerechtelijke acties wenselijk zijn. Stichting Wij de Ouders ontvangt vrijwel dagelijks berichten van aangesloten ouders en is hierdoor goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen specifieke scholen. Als wij tot concrete juridische acties overgaan, dan houden wij jou uiteraard op de hoogte.

Brief aan schoolbesturen

Op korte termijn zal Open Legal Advocaten namens Stichting Wij de Ouders een brief richten aan de schoolbesturen. In deze brief zullen de schoolbesturen op de hoogte worden gebracht van hun betrokkenheid als belangenbehartiger van de kinderen. Ook zullen wij jou als ouder handvatten geven om de dialoog met de schoolbesturen aan te gaan. Het is immers beter om de besturen voor ons te winnen dan elkaar te bevechten. Belangrijk om te beseffen is dat wij in essentie allemaal hetzelfde belang nastreven en dat is het belang van onze kinderen. Ook waar dit vanuit de scholen mogelijk niet zo lijkt. Dit neemt evenwel niet weg dat de schoolbesturen in de brief erop zullen worden gewezen dat namens de ouders en de kinderen zo nodig tot gerechtelijke acties zal worden overgegaan.

Steun ons!

Om succesvol het belang van onze kinderen te kunnen waarborgen, is jouw steun hard nodig. Dit kan als volgt:

Op de eerste plaats vernemen we graag van jou waar je schoolgaand kind in de praktijk tegenaan loopt. Jouw input is voor ons belangrijk om tijdig aan de bel te kunnen trekken. Wil je juridische stappen ondernemen? Laat het ons weten via info@wijdeouders.nl

Daarnaast vragen wij je om een financiële bijdrage te leveren aan onze acties. Dit kan door te doneren via Stichting Corona Onderzoek. Alle steun is welkom! Natuurlijk houden wij je periodiek op de hoogte van de wijze waarop jouw donatie zinvol wordt besteed. 

Wij danken je van harte en gaan snel aan de slag!