Geen maatregelen zonder gedegen onderbouwing die ondertussen schade berokkenen aan kinderen.

Of je bang bent voor het virus of niet: de maatregelen hebben grote gevolgen op het leven van kinderen. 

Als ouders dienen we daarom zeer kritisch te zijn op het nut, de noodzaak en effecten van de maatregelen. Zeker nu steeds duidelijker wordt dat de onderbouwing van de maatregelen zeer broos is. Kinderen moeten erop kunnen vertrouwen dat volwassenen de juiste keuzes maken. Dat is onze plicht als ouders. Als wij ze niet beschermen, wie dan wel?

In 1989 zag het Verdrag inzake de Rechten van het kind het levenslicht. Artikel 3: “Bij alle maatregelen die kinderen betreffen dient het belang van het kind voorop te staan.” Het is verbijsterend hoe snel in 2020 de rechten van kinderen wereldwijd overboord zijn gegaan. Met desastreuze gevolgen. Ook in Nederland.

Hans Koppies, orthopedagoog

Waarom onze kinderen geen mondkapjes dragen

Onze kinderen moeten vrij kunnen ademen en non-verbale communicatie van andere kinderen en docenten kunnen waarnemen. Daar komt bij dat er geen bewijs is dat kinderen een risicogroep zijn of een risico vormen voor anderen. En dat mondkapjes geen bescherming bieden tegen virussen of besmettingen voorkomen.

Er zijn wel stapels bewijzen dat mondkapjes kunnen leiden tot een verhoogd risico op een bacteriële longontsteking, angstgevoelens oproepen, hoofdpijn veroorzaken, gedrags- en concentratieproblemen kunnen veroorzaken, de communicatie verstoort en de kans op sociale uitsluiting vergroot.

Waarom onze kinderen niet getest mogen worden

De PCR-test stelt vast of er in het lichaam een stukje virus (RNA) aanwezig is. De test kan niet vaststellen of het actief is of een restant is van een eerdere infectie. De test kan daarom niet vaststellen of iemand ‘besmet’ of ‘besmettelijk’ is. De test is niet meer dan een hulpmiddel bij het stellen van een diagnose. De klinische diagnose dient altijd door een arts gesteld te worden. Het afnemen van een test is ingrijpend en kan traumatisch zijn. Voor de afname van de nietszeggende test bij onze kinderen geven wij daarom geen toestemming.

Waarom onze kinderen geen vaccin tegen corona krijgen

Het coronavaccin bevindt zich nog in de testfase. Iedereen die zich laat vaccineren, neemt deel aan een medisch experiment. Het vaccin is experimenteel en kan mogelijk leiden tot onherstelbare schade aan het DNA. Risico’s van bijwerkingen op korte en lange termijn zijn onbekend.

Er is geen bewijs dat kwetsbare groepen beschermd worden als niet-kwetsbare groepen zich laten vaccineren. Het is nog onbekend of het vaccin überhaupt bescherming gaat bieden. Wereldwijd roepen artsen op tot grote terughoudendheid. Onze kinderen zijn geen proefkonijnen en worden daarom niet gevaccineerd tegen corona. Dit staat los van andere vaccinaties.

Waarom onze kinderen geen 1,5 meter afstand houden

Fysiek contact is een belangrijk onderdeel van sociaal gedrag. Zeker voor kinderen. Wij willen dat kinderen normale sociale gedragingen zoals knuffelen, een arm om iemand heen slaan en handen geven behouden. Net zoals we dat al sinds mensenheugenis doen. Een virus dat even dodelijk is als de griep verandert daar niets aan.

Omdat de verspreiding van het virus hoofdzakelijk plaatsvindt via aerosolen door de lucht is afstand houden zinloos. Bovendien kan afstand houden zelfs schadelijk voor je zijn. Onze kinderen hoeven daarom geen afstand te houden.

Waarom we geen schoolsluitingen meer accepteren
Kinderen hebben recht op onderwijs dat erop is gericht om de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind zo volledig mogelijk te ontplooien. Schoolsluitingen werken leerachterstanden, psychische problemen, kindermishandeling en zelfs suïcide in de hand. De maatregel heeft geen aantoonbaar positief effect.
Waarom wij ons zorgen maken over indoctrinerend lesmateriaal
Steeds vaker krijgen ouders lesmateriaal onder de ogen die de wenkbrauwen doen fronsen. Lesmateriaal bevat soms informatie die kinderen onbewust stuurt om positief of juist negatief over iets te denken. Bijvoorbeeld over het vaccin zoals je ziet in de afbeelding hiernaast.

Wij willen dat onze kinderen vrij en kritisch leren denken, zonder indoctrinatie.

In het belang van je kinderen: doe onderzoek en wees kritisch.

We hopen dat je een kritische houding hebt ten aanzien van de informatie die je vindt op deze website. We hopen dat je met een zelfde kritische blik de informatie beoordeelt die je krijgt van politici en de media.

Het is niet voor niets dat een steeds groter deel van de Nederlandse bevolking meer en meer het vertrouwen in de politiek en de media verliest. Over onderwerpen zoals vaccinatie, testen, effecten van maatregelen wordt eenzijdig, onvolledig of soms zelfs onjuist gecommuniceerd.

De communicatie leunt op angst, doemscenario’s en halve waarheden. Kritische geluiden worden genegeerd, belachelijk gemaakt, aangevallen of zelfs gecensureerd.

Wil je het beste voor je kinderen? Beschouw alle informatie met open vizier, onderzoek en wees kritisch.