Waarom alles met elkaar verbonden is. En waarom dat juist nu belangrijk is om te beseffen.

28 mei 2021

Alle leven is verbinding en alle verbinding is liefde

Een prachtige uitspraak, die tot nadenken stemt.

Een kind legt al voor de conceptie een verbinding met zijn toekomstige ouders. Dit is een hele bewuste keuze, afgestemd op het zielenplan dat de ziel voor ogen heeft voor zijn komst naar de aarde. Eenmaal in de baarmoeder, leggen de moeder en vader en de mensen om hen heen, contact met het kind door de buik aan te raken, liedjes te zingen, boekjes voor te lezen, te praten, et cetera.

Het eerste wat er dus is in het leven van een mensenkind, is verbinding. En deze verbinding is inderdaad liefde. Want het is vanuit een enorme liefde dat die verbinding tussen kind en ouders tot stand komt.

In de eerste jaren van het leven van het kind, en ook daarna, is die verbinding van levensbelang. Het kind gedijt bij gratie van die verbinding, die liefde. Een baby merkt in de eerste maanden van zijn leven niet waar hij ophoudt en waar mama begint. Dan is het voor hem met recht zo dat alle leven verbinding is.

Alles in het leven staat in verbinding met elkaar. Alles hangt met elkaar samen. Zoals die baby de eerste maanden van zijn leven ervaart, zo zit het eigenlijk daadwerkelijk in elkaar. Die zegt: alle verbinding is liefde. Door het verder te voeren, kunnen we concluderen dat het leven dus liefde is, dat alles liefde is.

Als we kijken naar de huidige tijd, dan zien we dat er alles aan gedaan wordt om de verbinding tussen mensen onderling te hinderen. Afstand van elkaar houden, mondkapje op, propaganda om mensen met verschillende ideeën uit elkaar te drijven. Het lijkt wel of men het leven zelf, en de liefde, om zeep wil helpen.

Alleen is dit een illusie. Want alles blijft toch met alles verbonden. De scheppende kracht van liefde, de kracht om leven te scheppen, is vele malen sterker.

Daarom zou ik tegen jullie als ouders willen zeggen: blijf verbinden, en vind daarin de liefde en het leven. Wij de Ouders is hiervoor een goede plek, omdat hier de liefde voor onze kinderen ons als ouders zo verbindt.

Geschreven door Daphne Thisse