Leerplicht & alternatief onderwijs

Mijn kind is jonger dan 5 jaar en nog niet ingeschreven op een school; kan ik mijn kind thuis houden of thuisonderwijs geven?

Kinderen tot 5 jaar zijn niet leerplichtig. Dat betekent dat je kind niet naar school hoeft tot het 5 jaar is. Tot het 5de jaar kun je er dus voor kiezen je kunt thuis te houden of zelf onderwijs te verzorgen.

Mijn kind wordt 5 jaar, kan ik beroep doen op ontheffing van leerplicht?

In een aantal gevallen kan je je op basis van artikel 5(b) van de Leerplichtwet beroepen op een volledige vrijstelling van de leerplicht. De vrijstelling geldt voor één jaar; ouders moeten dus ieder jaar een nieuwe aanvraag doen, altijd vóór 1 juli.

Meer informatie:
https://www.thuisonderwijs.nl/

https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/schooloverkoepelend/leerplicht 

Voor juridische ondersteuning:

https://www.facebook.com/tojuraanmeldpagina

Vanaf 5 jaar is ieder kind in Nederland leerplichtig. Er is geen schoolplicht. Dat betekent dat er mogelijkheden zijn voor thuisonderwijs mits jouw kind nog niet 1 dag op een school heeft meegedraaid. 

Bij mogelijkheden voor thuisonderwijs kun je denken aan: een ouder met een HBO diploma die dit zelf mag verzorgen. Of je neemt zelf een (PABO) leraar aan, eventueel met andere ouders samen. Bij elkaar thuis of bij een leraar op locatie. Ook kun je denken aan online scholen zoals Interteach.

Mijn kind is jonger dan 5 jaar en ingeschreven op een school maar nog niet naar school geweest. Kan ik mijn kind thuis houden of thuisonderwijs geven?

Je kunt je kind uitschrijven van de school en vragen om de bevestiging van de uitschrijving. Zorg dat de gegevens van jouw kind daadwerkelijk uit het systeem zijn gehaald en vraag hiervan een bevestiging.

Tot het 5de jaar hoef je verder niks te doen of kun je jouw kind elders inschrijven. Vóór juli, in het jaar dat jouw kind 5 jaar wordt, dien je een beroep op ontheffing van leerplicht in. 

Zie ook het antwoord bij de vraag: Mijn kind wordt 5 jaar, kan ik beroep doen op ontheffing van leerplicht?

Mijn kind is 4-16 jaar en gaat al naar school. Kan ik beroep doen op ontheffing of vrijstelling van leerplicht?

Wanneer jouw kind reeds schoolgaand is, is het tot het 16de jaar leerplichtig. 

Thuisonderwijs komt op zichzelf niet voor in de Nederlandse wet, alleen schoolonderwijs. Doorgaans is thuisonderwijs in Nederland daarom alleen mogelijk met een vrijstelling van de leerplicht. 

In de leerplichtwet zijn de volgende artikelen opgenomen die vrijstelling geven van de plicht van inschrijving, namelijk artikel 5, 5a en 15. De eerste twee geven vrijstelling van rechtswege; het is dus niet een besluit (waartegen bezwaar of beroep zou kunnen worden aangetekend). Artikel 5 geeft drie gronden voor vrijstelling, artikel 5a voorziet in een regeling voor mensen met een trekkend bestaan en artikel 15 is een bepaling omtrent kwalificatieplichtigen.

  • Schoolongeschiktheid
  • School in het buitenland
  • Trekkend bestaan
  • Ander onderwijs (16 jaar en ouder)
  • Tijdelijke (geen schoolbezoek) vrijstelling
  • Flexischool

Meer informatie:
https://www.thuisonderwijs.nl/

https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/schooloverkoepelend/leerplicht 

Voor ook juridische ondersteuning:

https://www.facebook.com/tojuraanmeldpagina

Mijn kind is 16-18 jaar en gaat nog naar school. Kan ik beroep doen op ontheffing of vrijstelling van leerplicht?

Wanneer jouw kind reeds schoolgaand is, is het tot het 16de jaar leerplichtig. 

Thuisonderwijs komt op zichzelf niet voor in de Nederlandse wet, alleen schoolonderwijs. Doorgaans is thuisonderwijs in Nederland daarom alleen mogelijk met een vrijstelling van de leerplicht. Van 16 tot 18 jaar zijn kinderen kwalificatieplichtig. 

Artikel 15 Leerplichtwet 1969 stelt gemeenten in staat om jongeren van 16 jaar en ouder vrij te stellen van de inschrijf- en bezoekplicht, als hun ouders kunnen aantonen dat de jongere op andere wijze voldoende onderwijs geniet. Onder ‘voldoende onderwijs’ wordt meestal verstaan dat het onderwijs streeft naar een zogenaamde startkwalificatie.

Meer informatie:
https://www.thuisonderwijs.nl/

https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/schooloverkoepelend/leerplicht 

Voor ook juridische ondersteuning:

https://www.facebook.com/tojuraanmeldpagina

Mijn kind is 4-16 jaar en gaat al naar school. Kan ik mijn kind (tijdelijk) uitschrijven van school?

Jouw kind kan niet zomaar uitgeschreven worden van school omdat het leerplichtig is en geen vrijstelling of ontheffing heeft. Wel kun je jouw kind elders inschrijven voor onderwijs, bijvoorbeeld op een school die meer bij jouw levensovertuiging past. Wat in deze tijd veel voortkomt nu scholen onder druk van hun eigen levensovertuiging afstappen zonder jouw instemming. Als er geen reguliere overheidsscholen op een voor jou haalbare afstand is die bij jouw levensovertuiging meer past, denk dan eens aan:

  • Vrije scholen
  • Particuliere B3 scholen (staatsvrije scholen)
  • Online scholen (bijvoorbeeld Interteach)
  • Of het starten van een eigen school
Hoe kan ik een eigen school starten?

Voor een door de overheid bekostigde school verwijzen we naar:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijheid-van-onderwijs/oprichten-nieuwe-school

Een niet door de overheid bekostigde (digitale of fysieke) school kun je ook opstarten. Hiervoor verwijzen we naar:

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/particulier-onderwijs/een-particuliere-school-oprichten

Kan ik mijn kind (tijdelijk) thuis houden zonder bovengenoemde maatregelen?

Het beste is in overleg met de school hierover afspraken te maken en in gezamenlijk overleg mogelijke oplossingen te bedenken om aan de leerplicht te voldoen.

Als de school de zorg- en leerplicht niet serieus genoeg neemt en je je gedwongen voelt om je kind thuis te houden vanwege een onveilig klimaat. Dan kun je jouw kind vanwege lichamelijke of geestelijke klachten ziekmelden (eventueel zonder de reden op te geven). Het duurt 10 dagen voordat een school de leerplichtambtenaar geïnformeerd.

Meer info:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-kind-niet-naar-school 

Op dit moment ondervinden veel kinderen en jongeren ernstige vormen van psychische klachten. Deel deze zorgen met de school en verzoek desnoods om tijdelijke vrijstelling waarbij nog steeds voldaan kan worden aan de leerplicht. Neem hiervoor wel een medische specialist in de hand die hiervan een verklaring kan afleggen. De inspectie zal ook een eigen medische specialist in handen nemen voor de recht op vrijstelling. Duurt de ziekmelding langer dan 10 dagen? Afhankelijk van de situatie en de houding van de instanties kan een Leerplichtambtenaar melden als ongeoorloofd verlof. Als je als ouder in je goed recht staat, maar de school of LPA staat er niet achter, neem dan ook een jurist of advocaat aan jouw kant. Er zijn juristen bekend met dit onderwerp.

Kijk ook even bij:

https://ingrado.nl/kennisbank/items/onderwijs-zorg-en-de-leerplichtwet

Er is nog geen situatie bekend waarbij dit geaccepteerd wordt. Wel wanneer je bang bent dat je kind besmet wordt of jouw kind of jijzelf tot een risicogroep behoort. Aangezien je al snel tot een test- of vaccinatieweigeraar behoort, kan dit een gesloten deur zijn of een situatie waarop je bij de rechter geen gelijk krijgt. Dit is voor iedereen nog nieuw terrein. De brief is echter heel duidelijk en klopt wel met de praktijk waarin we zitten, dus aantoonbaar.

https://terpstralegal.com/modelbrief-onderwijs-thuis-ten-tijde-van-corona/