Prikbus bij school onaanvaardbaar. Schooldirectie persoonlijk aansprakelijk voor schade door experimentele injecties

6 augustus 2021

Stichting Wij de Ouders gaat over tot actie richting scholen, naar aanleiding van de aankondiging van demissionair minister van VWS  Hugo de Jonge, om vaccinatiebussen naar scholen te sturen om kinderen te laten vaccineren. Deze week ontvangen schooldirecties van het voortgezet onderwijs een brief waarin zij dringend worden verzocht geen medewerking te verlenen aan de komst van de vaccinatiebus bij school. Doen ze dat wel, zullen directieleden persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als er schade optreedt door vaccinatie.

Onaanvaardbaar. Oproep om stelling te nemen

Wij de Ouders, een collectief van duizenden ouders die zich zorgen maken over de gevolgen van de coronamaatregelen voor kinderen, is zeer bezorgd. “Minister De Jonge doet voorkomen dat het vaccin veilig en effectief is. Deze uitspraken kunnen niet hard worden gemaakt. Er zijn inmiddels al honderden overlijdens gemeld bij het Lareb na toedienen van vooral Pfizer/BioNTech, het ‘vaccin’ waarmee jongeren vooral worden geïnjecteerd. Daarbij is er ook een fors aantal meldingen van ernstige bijwerkingen”, aldus Ed Kortekaas, initiatiefnemer van Wij de Ouders. “Een prikbus naar school sturen waar jongeren buiten het zicht van ouders om gevaccineerd worden, is onaanvaardbaar. Wij roepen elke ouder, docent, schoolbestuurder en GGD-medewerker op om hier stelling tegen te nemen.”

Schoolbestuurders medeverantwoordelijk voor vaccinatieschade

Niels Vanaken van Open Legal advocaten voegt toe: “Scholen worden op deze manier ongewild medeverantwoordelijk gemaakt, voor alle gevolgen die langs deze weg door de vaccinatie kunnen optreden bij kinderen. In de brief wijs ik de schoolbesturen op hun verantwoordelijkheid en de mogelijke consequenties die op kunnen treden aan hun kant, wanneer zij geen stelling nemen tegen deze gang van zaken.”

Ethisch, moreel en menselijk besef

Daan van Deursen, de ouder die eerder initieerde om Hugo de Jonge persoonlijk aansprakelijk te stellen vult aan: “We zullen nu gaan zien wie er nog enig ethisch, moreel en vooral menselijk besef heeft. Alle grenzen van het betamelijke worden nu overschreden. Wanneer je nu als ouder, leraar, schooldirecteur of GGD-medewerker niet voelt wat hier gaande is en de grens trekt, dan is er sprake van een grote, gevaarlijke blinde vlek.” Van Deursen vervolgt: “Ik wil vertrouwen uitspreken naar eenieder die met kinderen werkt. Laten we samen de grens helder en duidelijk stellen!”

Verwaarloosbaar risico

In de brief, die vanuit Open Legal Advocaten zal worden verstuurd, wordt de directie geïnformeerd over het gebrek aan onderbouwing van de veiligheid en effectiviteit. Ook wordt gewezen op een vrijwel verwaarloosbaar risico dat jongeren lopen voor het virus. Door medewerking te verlenen, neemt de schooldirectie dus een bewust risico. Derhalve worden zij op de hoogte gebracht van de mogelijke (persoonlijke) aansprakelijkheid die het ten deel kan vallen, indien er schade optreedt bij kinderen naar aanleiding van de vaccinatie. 

Steun andere organisaties

De actie vindt brede steun bij andere belangenorganisaties die zich inzetten om het welzijn van kinderen te beschermen. Onder meer Moederhart, Ik wil gewoon naar school, Army of love en Lijst 30 scharen zich achter deze actie.

Ook brief voor ouders

Als aanvulling op de brief naar de scholen, is er ook een brief opgesteld voor ouders zelf, die zij persoonlijk kunnen invullen en versturen naar de directie van de school of scholen van hun kind(eren).

EINDE PERSBERICHT

Meer informatie 

Juridisch brief aan schooldirecties

Brief ouders aan schooldirecties

Lareb: meldingen bijwerkingen coronavaccin 

Voor meer informatie en verzoeken voor interviews, neem contact op met:

Niels Vanaken | Open Legal Advocaten

040-8480169

vanaken@openlegal.nl

vaccinatiebus