Update: gesprek met Ministerie VWS

12 november 2021

Hugo de Jonge voor de rechter na vaccinatieschade kinderen

De afgelopen maanden heeft Stichting Wij de Ouders meermaals haar bezorgdheid geuit over het toenemend aantal bijwerkingen bij kinderen na vaccinatie tegen COVID-19. Op haar verzoek heeft op maandag 8 november jl. een persoonlijk gesprek hierover plaatsgevonden met het Ministerie van VWS. Namens de overheid namen aan dit gesprek deel de Directeur COVID-19 vaccinaties, het hoofd juridische zaken en een tweetal medewerkers van het Ministerie. Namens Wij de ouders waren bij het gesprek aanwezig Daan van Deursen en advocaat Niels Vanaken.

Prikken gaat door

Tijdens het gesprek werd al snel duidelijk dat het Ministerie geen reden zag om haar vaccinatiebeleid ten aanzien van de kinderen te staken. Daan van Deursen: “Onbegrijpelijk vind ik het. Zo heb ik tijdens het gesprek bijvoorbeeld een cijfermatige vergelijking getrokken tussen het jaarlijks aantal gemelde ernstige bijwerkingen na de bekende griepprik en het aantal gemelde ernstige bijwerkingen na inenting met het BioNtech/Pfizer vaccin. Dit gecorrigeerd naar aantal. Het verschil is echt enorm! Zo zijn er maar liefst 32 keer zoveel ernstige bijwerkingen gemeld na vaccinatie met het BioNtech/Pfizer vaccin. De verhouding tussen de voor- en de nadelen van de vaccinatie van kinderen is volkomen zoek. Zeker als je weet dat kinderen in deze leeftijdscategorie nauwelijks vatbaar zijn voor de gevaren van COVID-19.”

Daan merkt verder op: “Het meest verontrustend vond ik dat het aantal gemelde ernstige bijwerkingen na vaccinatie met het BioNtech/Pfizer vaccin überhaupt niet bekend bleek te zijn bij de Directeur Covid-19 vaccinaties. Dit middel wordt verstrekt aan onze gezonde kinderen!”

Niels Vanaken vult aan: “Het liefst hadden we natuurlijk gezien dat het vaccinatiebeleid ten aanzien van de kinderen op zijn minst tijdelijk zou worden opgeschort. Dit zou ons in staat stellen om onafhankelijk onderzoek te verrichten naar de inhoud van het BioNTech/Pfizer vaccin. Hetzelfde geldt voor het mogelijk verband tussen de vaccinatie en de vele bijwerkingen die zich in de praktijk voordoen.” Toch kwam de uitkomst van het gesprek niet helemaal onverwacht: “Dit is al het tweede gesprek dat ik hierover voer met het Ministerie van VWS. Evenals bij het eerste gesprek had ik ook nu het gevoel dat onze argumenten niet echt doordrongen. Telkens wordt volstaan met de eenvoudige stelling dat de overheid haar vaccinatiebeleid baseert op onderzoeken en adviezen van het Europees Medicijn Agentschap (EMA), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en de Gezondheidsraad. De ‘vaste experts’ zeg maar. Als je vervolgens doorvraagt naar de wijze waarop deze onderzoeken hebben plaatsgevonden, dan blijft het stil. Dat is wel frustrerend.”

Daan van Deursen herkent dit: “De vraag waarom je gezonde kinderen met een goed werkend immuunsysteem zou moeten inenten met een middel waarvan de bijwerkingen op de lange termijn niet bekend zijn, bleef ook onbeantwoord. Dat is vreemd, zeker nu wij weten dat het virus een lage mortaliteitsgraad kent en de gemiddelde leeftijd van overlijden boven de 80 jaar ligt. In een dergelijke situatie is er geen enkele reden om kinderen in te enten en bloot te stellen aan onnodige risico’s.”

Bijwerkingencentrum Lareb

Tijdens het gesprek werd ook gewezen op de vraagtekens die mensen plaatsen bij de functie van Bijwerkingencentrum Lareb. Het Lareb vormt de officiële instantie dat het aantal meldingen over bijwerkingen na vaccinatie registreert en deze vervolgens onderzoekt. Het vermoeden bestaat namelijk dat het Lareb niet alle ontvangen meldingen registreert. Zo heeft Stichting De Groene Rekenkamer recentelijk opheldering gevraagd over de naar schatting 88.000 bij het Lareb gemelde maar niet door haar geregistreerde bijwerkingen (lees hier hier het persbericht van De Groene Rekenkamer).

Naar de rechter

“In ieder geval kunnen wij de rechter nu laten zien dat wij buiten de rechtbank om hebben getracht om met de overheid tot een oplossing te komen. Hiermee hebben wij keurig het boekje gevolgd. Het gesprek is dan ook zeker niet voor niets geweest.” aldus Niels Vanaken. “Op korte termijn gaan wij tot dagvaarding over. Het worden twee afzonderlijke procedures: één procedure volgt op de eerdere aansprakelijkstelling van de overheid en Hugo de Jonge persoonlijk. Deze procedure houdt verband met de onjuiste en misleidende uitlatingen waarmee Hugo de Jonge de kinderen heeft aangespoord om zich te laten vaccineren. Via de andere procedure willen wij het vaccinatiebeleid zo spoedig mogelijk laten stilleggen.”

Oproep

Niels Vanaken plaatst tot slot een oproep: “In het kader van deze gerechtelijke procedures zijn wij nog op zoek naar enkele ouders met (on)gevaccineerde kinderen in de leeftijdscategorie 12 t/m 18 jaar, die als procespartij willen optreden. Het liefst behartigen wij namelijk direct hun belangen. Hiermee voorkomen wij dat de procedures stranden doordat de rechter Stichting Wij de Ouders niet-ontvankelijk verklaart. Van deze ouders vragen wij overigens geen enkele financiële bijdrage en hun tijdsbesteding is minimaal. Kandidaten kunnen zich melden via info@openlegal.nl”  

Steun ons!

Wil jij deze juridische actie steunen? Om het deskundigenonderzoek te kunnen voeren en de proceskosten te dekken, is jouw donatie zeer welkom. Je kunt doneren via Stichting Corona Onderzoek. Alvast dank!

Wil je aan andere activiteiten van Wij de Ouders bijdragen? Ook deze donaties zijn zeer welkom en worden goed besteed. O.a. aan het informeren, verbinden, verenigen, helpen en steunen van ouders. Doneer kan via Bunq.