Update activiteiten Wij de Ouders en oproep

14 februari 2023

Beste ouder,

Vanaf het moment dat de coronamaatregelen zijn gestopt, staan ook de activiteiten van Wij de Ouders op een laag pitje. De urgentie om onze kinderen te beschermen tegen de negatieve effecten van deze maatregelen is er gelukkig niet meer. Via dit bericht willen we je laten weten dat we onze activiteiten weer zullen hervatten, mochten er toch weer maatregelen komen die onze kinderen schaden.

Na de oprichting van Stichting Wij de Ouders heeft een vastberaden groep ouders zich met heel veel energie onbezoldigd ingezet. Vaak in de avonduren en in de weekenden naast het gewone werk en de zorg voor het gezin. Deze inzet heeft er o.a. voor gezorgd dat we bij duizenden scholen tienduizenden ouders met elkaar in contact hebben gebracht, ouders en kinderen zich bekrachtigd voelden, ouders onderbouwd het gesprek zijn aangegaan met schooldirecties, docenten en andere ouders, er geen prikbussen naar de scholen zijn gekomen en Hugo de Jonge hopelijk wat slapeloze nachten heeft (gehad).

Ondanks dat we realiseren dat er nog genoeg thema’s zijn (o.a. indoctrinerend onderwijs met betrekking tot het klimaat, gender en internationale politiek) waar onze kinderen bescherming van ons als ouders nodig hebben, is onze organisatie nu niet bij machte hier een rol van betekenis in te spelen. Indien er ouders zijn met concrete ideeën, tijd en energie om hier invulling aan te geven, zijn ze van harte welkom om contact op te nemen. We zullen dan bespreken of deze activiteiten onder de vlag van Wij de Ouders kunnen worden uitgevoerd. Stuur hiervoor een e-mail naar info@wijdeouders.nl.

Laten we blijven opstaan en opkomen voor onze kinderen.

We wensen je alle goeds voor jou en je gezin.

Met liefdevolle groet,

Stichting Wij de Ouders