Update aansprakelijkstelling Hugo de Jonge

24 september 2021

Op gesprek bij VWS én eis tot opschorten vaccinatiecampagne jongeren

 

Na de brief waarin Wij de Ouders Hugo de Jonge persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld voor vaccinatieschade, zijn we door het Ministerie van Volksgezondheid uitgenodigd voor een gesprek met een verantwoordelijk topambtenaar. Onze advocaat heeft op dinsdag 21 september namens Wij de Ouders een brief verstuurd naar het Ministerie van VWS, waarin we aangeven in te gaan op deze uitnodiging. Binnenkort hebben we een minnelijk overleg met Victor Sannes, directeur COVID-19 vaccinaties. In de tussentijd werken wij uiteraard gewoon verder aan de dagvaarding van Hugo de Jonge. Zodra hier nieuws over is, informeren we je uiteraard zo snel mogelijk.

Daarnaast is Wij de Ouders van plan een kort geding te starten om te eisen dat de vaccinatiecampagne voor kinderen en jongeren wordt opgeschort zolang een causaal verband  tussen de vele meldingen van mogelijke vaccinatieschade, die onze advocaat heeft ontvangen, niet is uitgesloten.

In bovengenoemde brief van 21 september hebben we aangekondigd dat we, naast het aansprakelijkheidstraject tegen Hugo de Jonge en de Staat vanwege de foutieve uitlatingen van Hugo de Jonge over het BioNTech/Pfizer vaccin, ook een gerechtelijke procedure starten om het vaccinatiebeleid ten aanzien van schoolgaande kinderen te stoppen. In ieder geval moet dit beleid tijdelijk worden opgeschort, zodat eerst onafhankelijk deskundigenonderzoek kan worden verricht naar het verband tussen de vaccinatie en het merkbaar toenemend aantal schadegevallen in de praktijk. Hiernaast moet ook onderzoek worden verricht naar de daadwerkelijke inhoud van het vaccin. Ook dit is onderwerp van het gesprek binnenkort met het Ministerie van VWS.
We verwachten begin volgende week een reactie van het Ministerie op deze brief. Komt er niets uit het gesprek? Dan volgt een gerechtelijk traject op alle fronten.

Steun jij deze juridische actie en wil je bijdragen aan de juridische kosten? We kunnen jouw financiële steun goed gebruiken om samen de kosten van dit traject te dragen.  

 

Doneren kan via deze link

Lees hier het bericht over de eerste aansprakelijkstelling.

En hier het bericht over de dagvaarding.