Stichting ‘Wij de Ouders’ sommeert overheid tot staken van vaccinatiecampagne kinderen.

28 september 2021

Relatie tussen ernstige bijwerkingen en vaccinatie dient uitgesloten te worden.

 

Stichting Wij de Ouders heeft haar eerdere aansprakelijkstelling van de overheid en demissionair minister Hugo de Jonge in persoon aangevuld met een sommatie om binnen 5 dagen het COVID-19 vaccinatiebeleid ten aanzien van de kinderen te staken. “Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nog toe bijna 300.000 meldingen over bijwerkingen na toediening van het BioNTech/Pfizer-vaccin – het vaccin dat ook aan kinderen wordt toegediend – ontvangen. Ruim 2.000 hiervan zijn ernstig en omvatten zelfs 389 overlijdens van de in totaal meer dan 500 gerapporteerde sterfgevallen. Vermoedelijk bereikt het gros van de opgetreden bijwerkingen niet eens het Lareb.” aldus Niels Vanaken, advocaat van Wij de Ouders. “Het mag niet zo zijn dat er ook maar één kind blijvende vaccinatieschade of erger oploopt, terwijl het virus voor kinderen niet eens een gevaar vormt. Geen enkel kinderleven mag worden opgeofferd voor slechts de uitrol van een politieke agenda”. 

Uitnodiging gesprek

In reactie op de aansprakelijkstelling van Hugo de Jonge heeft de overheid Stichting Wij de Ouders uitgenodigd om in overleg te treden. Dit overleg vindt op korte termijn plaats. Tijdens dit gesprek zal ook de bijkomende sommatie aan de orde komen. Wij de Ouders wil dat het vaccinatiebeleid op zijn minst tijdelijk wordt opgeschort totdat nader onafhankelijk onderzoek heeft plaatsgevonden naar de inhoud van het middel van BioNTech/Pfizer. Ook dient volgens Wij de Ouders onderzoek te worden verricht naar het oorzakelijk verband tussen de injectie en de lichamelijke schade die bij steeds meer mensen optreedt. In de wetenschap dat het risico van het virus voor kinderen nihil is, dient onomstotelijk vast te staan dat het optreden van ernstige bijwerkingen als gevolg van vaccinatie uitgesloten is.

Moreel verwerpelijk

“Het is bizar dat volledig gezonde kinderen worden ingeënt met een middel waarvan niemand de lange termijn effecten kent en dat zich aantoonbaar nog in de testfase bevindt. Zij vormen dus onderdeel van een medisch experiment. De manier waarop kinderen en hun ouders in dit verband worden misleid tart elke verbeelding. Kinderen worden als menselijk schild gebruikt voor een ziekte die doorgaans enkel volwassenen en veelal oude mensen treft. En zelfs voor deze categorie bestaat er in de praktijk weinig risico, dit blijkt wel uit de officiële cijfers. Moreel-ethisch en wetenschappelijk is dit volstrekt verwerpelijk” aldus Daan van Deursen, zelf vader van twee kinderen en initiator van het juridisch traject.

Onvolledige en onjuiste informatie

“Hieraan kan worden toegevoegd dat de overdracht van het virus ook na vaccinatie nog gewoon plaatsvindt. Hiermee valt elke grond voor deze beleidskeuze weg” aldus advocaat Niels Vanaken. “Bijzonder kwalijk is dat er geen sprake is van ‘informed consent’. Kinderen en ouders worden onvolledig en onjuist geïnformeerd. Hen wordt simpelweg niet verteld dat wij te maken hebben met experimentele gentherapie in plaats van een traditioneel vaccin. Ook worden zij niet ingelicht over de vele meldingen omtrent de bijwerkingen en overlijdens. In plaats daarvan worden kinderen moreel gechanteerd en worden zij sociaal-maatschappelijk uitgesloten als zij zich niet willen laten vaccineren. Dit is onacceptabel.” besluit Vanaken.

Naar de rechter

Ed Kortekaas, voorzitter van Wij de Ouders: “De verwachting is dat wij op korte termijn de stap naar de rechter zullen zetten. De overheid zal vermoedelijk niet zomaar haar vaccinatiebeleid stopzetten, louter omdat wij dit vragen. Hiermee zijn teveel politieke en financiële belangen gemoeid. Ook is ons al te verstaan gegeven dat geen enkele aansprakelijkheid wordt erkend voor optredende vaccinatieschade.” Volgens Kortekaas leidt dit ertoe dat er twee gerechtelijke procedures zullen worden gevoerd: “Eén procedure tegen de Staat en Hugo de Jonge vanwege de foutieve en misleidende informatieverstrekking en een tweede procedure tegen de Staat om het vaccinatiebeleid zelf een halt toe te roepen. De wetgever verlangt van ons als stichting dat wij eerst in overleg treden met de overheid. Dit gaan wij dus doen.”

EINDE PERSBERICHT

Meer informatie 

Sommatie

Lareb: meldingen bijwerkingen coronavaccin 

Voor meer informatie en verzoeken voor interviews, neem contact op met:

Niels Vanaken | Open Legal Advocaten

040-8480169

vanaken@openlegal.nl

Steun deze actie en draag bij

Steun jij deze juridische actie en wil je bijdragen aan de juridische kosten? We kunnen jouw financiële steun goed gebruiken om samen de kosten van dit traject te dragen. Steun ons! Alleen dan kunnen we alle benodigde stappen blijven zetten.

Doneren doe je via deze link: https://www.bunq.me/StichtingWijdeouders
De kinderen kunnen je hulp goed gebruiken!