Stichting Wij de Ouders luidt noodklok op internationale Dag van de Rechten van het Kind.

19 november 2021

“Het is klaar! Geen ongefundeerde, schadelijke maatregelen meer voor kinderen. Het belang van kinderen moet weer op de eerste plaats.”

 

Zaterdag 20 november is de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Op deze dag staan we stil bij de basisrechten van kinderen over de hele wereld. Deze zijn vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag. Ook Nederland heeft dit verdrag getekend en is verplicht zich aan dit verdrag te houden. Stichting Wij de Ouders stelt vast dat al ruim anderhalf jaar de rechten van kinderen worden geschonden en er geen aandacht is voor hun belang. “De instanties die de rechten van onze kinderen moeten beschermen, laten het afweten. Dit betekent dat we als ouders zelf een lijn in het zand moeten trekken. Tot hier en niet verder. Het is klaar!” aldus Ed Kortekaas, initiatiefnemer van Wij de Ouders, het burgercollectief waarbij tienduizenden ouders die zich grote zorgen maken over de gevolgen van de maatregelen voor kinderen zijn aangesloten.

Ingrijpende negatieve gevolgen

De voortdurende maatregelen hebben ingrijpende, negatieve gevolgen voor de levens van kinderen. Dit terwijl kinderen zelf geen risico lopen en amper een rol spelen bij de virusverspreiding. Ondertussen worden kinderen onnodig bang gemaakt, verantwoordelijk gemaakt voor de gezondheid van anderen en zelfs gediscrimineerd op basis van keuzes over lichaam en gezondheid. Kinderen worden onderworpen aan tests die niets zeggen over ziekte, infectie of besmettelijkheid, maar wel quarantaine, uitsluiting en thuisonderwijs tot gevolg hebben. Voor kerngezonde kinderen. Bovendien worden ze moreel gechanteerd zich te onderwerpen aan een medisch experiment door een injectie te nemen waar niemand van weet wat de gevolgen op de lange termijn zijn.   

UNICEF blijft oorverdovend stil over kinderrechten

Ondanks al deze negatieve gevolgen voor kinderen worden hun belangen genegeerd. Dit staat haaks op het Kinderverdrag waarin is bepaald dat het belang van het kind voorop moet staan bij alle maatregelen die kinderen aangaan. Wij de Ouders stelt vast dat dit niet gebeurt en dat het ook uit de hoek van UNICEF – die toezicht zou moeten houden op dit verdrag – oorverdovend stil blijft.

Deze vaccinatie- en controletrein stopt niet vanzelf

Na de laatste persconferentie is voor veel ouders weer duidelijker geworden: deze vaccinatie- en controletrein gaat niet vanzelf stoppen. Ook wordt steeds duidelijker dat er geen gedegen onderbouwing is van welke maatregel dan ook. Het wordt slechts gerechtvaardigd door de gevolgen van jarenlang wanbeleid in de zorg, opgeklopte angst en doemscenario’s door onbetrouwbare modellen en ‘experts’ die worden uitvergroot in de media. Ondertussen wordt belangrijke informatie over foute beleidskeuzes, natuurlijke manieren van preventie en omgaan met gezondheid, nieuwe wetenschappelijke inzichten, alternatief beleid en de schadelijke gevolgen van het beleid genegeerd, geridiculiseerd en zelfs gecensureerd.

Uitspreken, opstaan en in actie voor de wereld die we wel willen voor onze kinderen

De consequenties van deze schadelijke beleidskeuzes mogen niet langer op de borden van onze kinderen gelegd worden. Wij hebben als ouders de verantwoordelijkheid om het belang van onze kinderen op de eerste plaats te zetten. Ongeacht of instanties dat wel of niet doen. Dat betekent concreet dat we geen discriminerende QR-codes, testen, quarantaine, thuisonderwijs, mondkapjes en vaccinaties zonder eerlijke informatie over veiligheid (meer) accepteren. Wij de Ouders roept elke ouder in Nederland op om zich actief uit te spreken en op te staan in het belang van hun kind(eren). En om zich te richten op wat ze wel willen: een wereld waarin de vrije ontwikkeling van hun kinderen centraal staat. Met positiviteit, creativiteit, humor, verbinding, liefde, autonomie, openheid en respect voor elkaars opvattingen. Dat is de wereld waarover wij dromen en die wij willen voor onze kinderen! 

Ouders kunnen zich aansluiten en verenigen met andere bezorgde ouders via https://wijdeouders.nl/het-is-klaar/

#hetisklaar