Oproep aan overheid: stop kindervaccinatie direct vanwege giftige grafeenoxide

19 januari 2022

Er zijn nieuwe wetenschappelijke bewijzen waaruit blijkt dat het coronavaccin waarmee onze kinderen worden ingeënt het giftige bestanddeel grafeenoxide bevat. Ook is bekend geworden dat de klinische studie van Pfizer, op basis waarvan het vaccin een voorlopige goedkeuring kreeg, onbetrouwbaar is. Het coronavaccin blijkt in werkelijkheid niet alleen nutteloos, maar zelfs schadelijk te zijn. Nu kinderen van 5 tot 11 jaar de oproep ontvangen, roept Stichting Wij de Ouders het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport op om direct te stoppen met het vaccineren van kinderen. Ook doet Wij de Ouders een dringende oproep aan elke ouder om zich eerst goed te informeren.

Vernietigend rapport klinische studie Pfizer

Recentelijk heeft de Canadian Covid Care Alliance (‘CCCA’) – een collectief van ruim 500 onafhankelijke artsen en wetenschappers – een vernietigend analyserapport gepubliceerd over de klinische studie van Pfizer. Uit dit rapport volgt onder meer dat kinderen deelnemen aan een medisch experiment en dat het vaccin als zodanig nooit had mogen worden goedgekeurd. Zo heeft Pfizer haar testprocedure verkeerd opgezet en een onjuist beeld geschetst over de effectiviteit van haar coronavaccin. Verder blijkt Pfizer nooit te hebben getest of het vaccin in staat is de virusoverdracht te voorkomen. Hiermee is de overheidspropaganda ‘je doet het voor een ander’ gebaseerd op gebakken lucht. Het meest verontrustend is evenwel dat het vaccin een aanzienlijk risico vormt voor de ontwikkeling van myocarditis oftewel hartspierontsteking. Ook bij kinderen.    

Schadelijk spike-eiwit verhoogt risico hartfalen en bloedstolling

Een van de grote risico’s die kleven aan het coronavaccin wordt gevormd door het zogeheten spike-eiwit. Zo bevat het mRNA-vaccin een genetische code, die ervoor moet zorgen dat de lichaamscellen een stukje van het coronavirus aanmaken. Dit stukje wordt het spike-eiwit genoemd. Het idee hierbij is dat het afweersysteem het aangemaakte spike-eiwit als niet-lichaamseigen herkent en hierdoor antistoffen tegen het coronavirus aanmaakt. Inmiddels tonen echter steeds meer studies aan dat dit spike-eiwit het lichaam rondgaat en hierbij onder meer bloedstollingen en bloedklontering veroorzaakt.

Dit feit is bevestigd door diverse medisch deskundigen, waaronder dr. Michael Yeadon PhD, voormalig Chief of Science en Vice-President van Pfizer zelf, alsook dr. Prof. Peter McCullough, vooraanstaand cardioloog en hoogleraar aan de Texas A&M University. Beiden stellen dat de werking van het spike-eiwit bij steeds meer kinderen leidt tot hartfalen, met het risico dat zij in het ziekenhuis moeten worden opgenomen en zelfs komen te overlijden.

Giftig bestanddeel grafeenoxide

Alsof dit nog niet genoeg is, duiken hiernaast steeds meer wetenschappelijk bewijzen op van de aanwezigheid van grafeenoxide in het coronavaccin. Dit giftig bestanddeel is niet opgenomen in de officiële ingrediëntenlijst. Zo publiceerden onder meer een onderzoeksteam onder leiding van Prof. Dr. Pablo Campra, doctor in de chemische en biologische wetenschap, in dit verband een interim rapport en een technisch rapport met microscopische bewijzen. Deze bevindingen werden zonder meer bevestigd in een rapport van dr. Robert Young PhD. Meerdere wetenschappers zoals dr. Jane Ruby en Karen Kingston, ex-medewerkster van Pfizer, hebben deze feiten bevestigd. Deze laatste beschikt zelfs over bewijsdocumenten.

Vaststaat dat grafeenoxide schade kan veroorzaken aan het celmembraan en hierdoor kan leiden tot ernstige bijwerkingen bij kinderen. Ook hier weer is de link met de toenemende gevallen van hartklachten en andere schadelijke effecten snel gelegd zoals deze zijn terug te vinden in de statistieken van bijwerkingencentrum Lareb.

Stop de vaccinatiecampagne

Deze bewijzen moeten bij ouders en onze overheid alle alarmbellen doen afgaan. De enige juiste actie is om per direct te stoppen met de inenting van kinderen. Om die reden heeft Mr. N. Vanaken namens diverse ouders en kinderen een uitgebreide brief gestuurd naar het Ministerie van VWS. Ook wordt deze week de ruim 80-pagina’s tellende dagvaarding uitgereikt aan het Ministerie van VWS en aan voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Via deze weg zal de rechtbank worden verzocht om een verklaring voor recht dat zowel de overheid als de heer De Jonge in persoon aansprakelijk zijn voor de optredende vaccinatieschade. Bovendien zal aan de rechtbank worden gevraagd om de vaccinatiecampagne zo spoedig mogelijk te doen stoppen.

Uiteraard zal Wij de Ouders deze feiten en bewijsstukken onder de aandacht brengen van alle schoolbesturen en GGD-instellingen, met het dringend verzoek om niet meer mee te werken aan de vaccinatiecampagne van de overheid. Hierbij wijzen wij artsen en medewerkers die injecties zetten erop dat zij persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgschade door de vaccinatie.

Steun ons!

Steun jij onze gerechtelijke procedure? Jouw donatie is meer dan welkom. Doneren kan via Stichting Corona Onderzoek. Vind je het belangrijk dat Wij de Ouders jou en je kinderen blijft helpen met (juridische) acties, verenigen en waardevolle informatie? Ook dan is jouw donatie zeer welkom. Doneer via Bunq. Alvast dank!