In gesprek met VWS over stoppen medisch experiment kinderen

25 oktober 2021

 

Wat vooraf ging…

Eerder heeft Stichting Wij de Ouders zowel de overheid als demissionair minister Hugo de Jonge persoonlijk aansprakelijk gesteld. Dit voor de schadelijke gevolgen van de uitspraken van de Jonge omtrent kindervaccinatie tegen COVID-19. Tijdens een van zijn propagandavideo’s stelde De Jonge zeker te weten dat het BioNTech/Pfizer vaccin veilig en effectief is en ook hield hij de kinderen voor dat zij met hun inenting anderen zouden beschermen. Deze uitspraken zijn even onjuist als misleidend te noemen.

In meerdere landen heeft de inenting met het BioNTech/Pfizer vaccin inmiddels tot vele ernstige bijwerkingen geleid. Ook in Nederland ontvangt Bijwerkingencentrum Lareb in toenemende mate meldingen over de vaccinatie. Om die reden heeft Wij de Ouders de overheid gesommeerd om haar vaccinatiebeleid per direct te staken. In ieder geval eist Wij de Ouders een tijdelijke opschorting van het beleid, zodat onafhankelijk deskundigenonderzoek naar de inhoud van het vaccin kan plaatsvinden en de langetermijneffecten bekend zijn. Hetzelfde geldt voor het oorzakelijk verband tussen de vaccinatie en de opgetreden bijwerkingen. 

Geen koerswijziging

Naar aanleiding hiervan vindt op woensdag 3 november 2021 in Den Haag een persoonlijk gesprek plaats met de heer M. Santhagens, Directeur COVID-19 vaccinaties. Het gesprek zal namens de ouders en de kinderen worden gevoerd door advocaat mr. Niels Vanaken en Daan van Deursen, de initiator van de juridische procedures.

Voorafgaand aan het gesprek heeft het Ministerie van VWS reeds schriftelijk laten weten geen aansprakelijkheid te erkennen en geen aanleiding te zien om haar vaccinatiebeleid aan te passen. Helaas heeft zij hiervoor geen duidelijke motivering verstrekt, anders dan dat hierin het advies van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) wordt gevolgd. Van beide instanties is bekend dat zij grotendeels worden gefinancierd door de vaccinfabrikanten. De vraag is dan ook hoe betrouwbaar deze adviezen zijn.

Opstap gerechtelijk traject

Toch is het zinvol om het gesprek met het Ministerie van VWS aan te gaan. Het gesprek biedt immers de gelegenheid om enkele kritische vragen te stellen en draagt verder bij aan de dossieropbouw ten behoeve van het gerechtelijk traject. Natuurlijk houden wij je op de hoogte van de uitkomst van het gesprek.

Steun ons!

Wil jij deze juridische actie steunen? Om het deskundigenonderzoek te kunnen voeren en de proceskosten te dekken, is jouw donatie zeer welkom. Je kunt doneren via Stichting Corona Onderzoek. Alvast dank!

Wil je aan andere activiteiten van Wij de Ouders bijdragen? Ook deze donaties zijn zeer welkom en worden goed besteed. O.a. aan het informeren, verbinden, verenigen, helpen en steunen van ouders. Doneer kan via Bunq.

Extra informatie

Reactie Ministerie van VWS