In 1 maand van 1.000 naar meer dan 2.500 aangemelde scholen!

8 juli 2021

Steeds meer ouders maken zich grote zorgen over de gevolgen van het coronabeleid op scholen voor hun kinderen. Via het platform van Stichting Wij de Ouders leggen zij contact met andere bezorgde ouders van de school van hun kind(eren) en verenigen zij zich om de belangen van de kinderen te behartigen. In korte tijd zijn er groepen van bezorgde ouders ontstaan van al meer dan 2.500 scholen.

Van 1.000 naar ruim 2.500 groepen in één maand 

Voor alle ouders die zich zorgen maken over de gevolgen van de maatregelen voor hun kind(eren), heeft burgercollectief Wij de Ouders een manier gevonden om in contact te komen met andere bezorgde ouders van dezelfde school. Op www.wijdeouders.nl/verbinden kom je als ouder via Telegram direct in contact met andere bezorgde ouders. Staat de school nog niet op de kaart van Nederland met daarop alle groepen, dan voegt Wij de Ouders de school toe en wordt er een Telegramgroep gemaakt.  

“De behoefte om als bezorgde ouders met elkaar in contact te komen is groot,” concludeert Ed Kortekaas, een van de initiatiefnemers van Wij de Ouders. “Het aantal Telegramgroepen is in één maand gestegen van 1.000 naar meer dan 2.500. En de aanmeldingen voor nieuwe scholen stromen nog steeds binnen.” 

Gezamenlijk belang: welzijn kinderen

“We zijn blij dat we al deze ouders op deze manier helpen te verbinden en te verenigen.” vervolgt Kortekaas “Samen sta je sterker als je het gesprek aangaat met andere ouders, met de schooldirectie en docenten. Of als je bijvoorbeeld juridische stappen wilt ondernemen als schooldirecties toch door blijven gaan met de uitvoering van een beleid dat schadelijk is voor kinderen.” 

Negatieve invloed en flinterdun bewijs

De negatieve invloed van de maatregelen op kind(eren) wordt voor veel ouders steeds zichtbaarder. De ‘flexibiliteit’ van onze jongste generatie maakt steeds vaker plaats voor signalen van angst en onveiligheid. Bovendien zien steeds meer ouders in dat de onderbouwing van de maatregelen flinterdun is en leunt op modellen met doemscenario’s en opgeklopte angst in de berichtgeving in de media.  

Gesprek over gevolgen voor jeugd

Het is niet voor niks dat de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd eerder al de noodklok luidde vanwege de enorme stijging van suïcidaliteit, depressies en stoornissen bij kinderen en jongeren als direct gevolg van de maatregelen. De jeugdzorg loopt vast. Steeds meer psychologen waarschuwen voor onherstelbare schade aan de geestelijke gezondheid. Toch worden de gevolgen voor kinderen vaak gebagatelliseerd door de schoolleiding, docenten en ouders. “Het is van groot belang dat er een open dialoog gaat plaatsvinden tussen leerlingen, ouders, docenten en schooldirecties over het welzijn van de jeugd. En dat in de beleidskeuzes het belang van de kinderen altijd op de eerste plaats staat. Dat is nu op veel scholen duidelijk niet het geval.” sluit Kortekaas af.

Verenig en kom in actie! 

Wij de Ouders roept ook jou op om je te verenigen met andere ouders en in actie te komen om de effecten van de maatregelen voor kinderen een halt toe te roepen. Blijf niet langer een toeschouwer. Wij zijn de ouders.