Draag bij aan de toekomst en ontwikkeling van onze (klein)kinderen.  

Wil je meehelpen om de vrijheid, ontwikkeling en gezondheid van je (klein)kinderen op school te bevorderen? Jouw bijdrage gaat enorm helpen! 

Vrijstellingen door ANBI-status

Stichting Wij De Ouders heeft een ANBI status in aanvraag en voldoet aan de regels die aan een ANBI worden gesteld. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling die deze status heeft, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Daarnaast zijn giften aan ANBI’s aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

RSIN en contactgegevens

Ons fiscaal nummer (RSIN-nummer) is 8625 37 290

Via info@wijdeouders.nl kunt u altijd met uw vragen terecht.

Doelstelling en beleid

Als ouders staan we sterk als collectief ter bescherming van onze kinderen op school.

De stichting heeft ten doel:

  1. het bevorderen van kinderwelzijn en jeugdzorg;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die in de ruimste zin met het bovenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het doel is niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door ouders en organisaties met elkaar in contact te brengen en door waardevolle informatie, expertise, acties en campagnes te creëren en aan te bieden.

De stichting richt zich op actuele thema’s in de samenleving. De doelgroep voor Wij De Ouders zijn  ouders in Nederland met schoolgaande kinderen.

 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording van de stichting is terug te vinden in de jaarrekening.