Doneer zakelijk en draag bij aan de toekomst en ontwikkeling van onze (klein)kinderen.  

Als bedrijf kan je Wij de Ouders helpen met een donatie zodat wij juridische acties en informatiecampagnes kunnen doen om kinderen te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van de coronamaatregelen.

Donaties zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting en bovendien aftrekbaar van inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. 

Help onze slagkracht vergroten

Wij de Ouders helpt ouders hun kinderen te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van de maatregelen. Dit doen wij door:

   • ouders met elkaar te verbinden en te verenigen
   • waardevolle informatie te bieden over o.a. juridische zaken, nieuwe onderwijsinitiatieven, psychologische gevolgen en hulp voor ouders en kinderen
   • acties en campagnes om meer ouders bewust te maken van de schadelijke gevolgen, ouders met elkaar te verenigen en juridische acties zoals brieven en gerechtelijke procedures

Acties met resultaat

Als direct resultaat van onze juridische actie hebben we ervoor gezorgd dat de VO-raad heeft besloten dat er geen vaccinatiebussen bij school komen. Daarbij hebben we Hugo de Jonge persoonlijk aansprakelijk gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit het vaccineren van minderjarigen en zullen we verdere juridische stappen ondernemen. Ook hebben we bij zo’n 3500 scholen door heel Nederland ouders met elkaar verenigd. 

De komende tijd gaan we nog veel meer acties doen om onze kinderen te beschermen. Financiële steun is hiervoor zeer welkom. Doneer en draag bij! 

 

Vrijstellingen door ANBI-status

Stichting Wij de Ouders heeft een ANBI status en voldoet hiermee aan de regels die aan een ANBI worden gesteld. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling die deze status heeft, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Daarnaast zijn giften aan ANBI’s aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

RSIN en contactgegevens

Ons fiscaal nummer (RSIN-nummer) is 8625 37 290

Via info@wijdeouders.nl kunt u altijd met uw vragen terecht.

Doelstelling en beleid

Als ouders staan we sterk als collectief ter bescherming van onze kinderen op school.

De stichting heeft ten doel:

 1. het bevorderen van kinderwelzijn en jeugdzorg;
 2. het verrichten van alle verdere handelingen, die in de ruimste zin met het bovenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het doel is niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door ouders en organisaties met elkaar in contact te brengen en door waardevolle informatie, expertise, acties en campagnes te creëren en aan te bieden.

De stichting richt zich op actuele thema’s in de samenleving. De doelgroep voor Wij De Ouders zijn  ouders in Nederland met schoolgaande kinderen.

 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording van de stichting is terug te vinden in de jaarrekening.