De verenigde ouders van Nederland: bezorgde ouders van al meer dan 1.600 scholen slaan handen ineen

5 juni 2021

Steeds meer ouders die zich zorgen maken over de gevolgen van de maatregelen voor kinderen op school, slaan de handen ineen en verenigen zich met andere ouders. Via de website van Wij de ouders kunnen bezorgde ouders in contact komen met andere bezorgde ouders van de school van hun kind(eren). Al van meer dan 1.600 scholen zijn er al groepen van bezorgde ouders vindbaar op www.wijdeouders.nl/verbinden. En er komen er nog veel meer bij, want nog lang niet alle groepen van bezorgde ouders staan op de site.

De groepen van bezorgde ouders komen op voor de belangen van de kinderen om ze te beschermen tegen de schadelijke effecten van maatregelen zoals de mondkapjesplicht, verplicht testen en het quarantainebeleid. Stuk voor stuk maatregelen met enorme invloed op kinderen, maar met een flinterdunne wetenschappelijke onderbouwing. 

Onaanvaardbare morele druk

Dat verenigen zin heeft, bewezen ouders van de regionale scholengemeenschap ‘t Rijks in Bergen op Zoom. Gesteund door huisarts Jan Vingerhoets brachten zij via een brief aan de rector en een artikel in BN De Stem de problematiek onder de aandacht van het advies om leerlingen twee keer per week een zelftest te laten doen. Volgens Vingerhoets die is aangesloten bij Artsen Covid Collectief, een landelijke stichting van artsen en andere medische professionals die zeer kritisch is op het geldende coronabeleid, is het testen van kinderen zonder klachten zinloos, ondoor­dacht en daarmee onaccepta­bel. ‘De morele druk die bij kinderen wordt neergelegd is onaanvaardbaar.’, aldus een van de ouders.

Flinterdunne onderbouwing en noodklok jeugdzorg

De opstelling van directies om te luisteren naar deze adviezen lijkt logisch. Nu echter steeds duidelijker wordt dat de wetenschappelijke onderbouwing van de maatregelen flinterdun is en de negatieve gevolgen voor kinderen en jongeren juist zeer groot zijn, zouden schooldirecties het belang van de kinderen voorop moeten gaan stellen. Schooldirecties, docenten en ouders hebben de verantwoordelijkheid om zich te informeren over nut, noodzaak en gevolgen van de maatregelen. De tijd van domweg adviezen volgen en uitvoeren is voorbij. Zelf nadenken, in gesprek gaan en het morele kompas volgen is het devies.

Het is niet voor niks dat de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd de noodklok luidt vanwege de enorme stijging van suïcidaliteit, depressies en stoornissen bij kinderen en jongeren als direct gevolg van de maatregelen. De jeugdzorg loopt vast. Steeds meer psychologen waarschuwen voor onherstelbare schade aan de geestelijke gezondheid.

Verenigen, waardevolle informatie, acties en concrete hulp

In de wetenschap dat veel ouders zich al grote zorgen maken over de gevolgen van de maatregelen, maar zij zich vaak alleen en ongehoord voelen, werd in februari van dit jaar het burgercollectief ‘Wij de ouders’ gestart. Het collectief zorgt ervoor dat ouders met elkaar in contact komen, dat ze goed geïnformeerd zijn over de zin en onzin van de maatregelen en zich bewust worden van de mogelijk schadelijke gevolgen voor hun kind(eren). Bovendien ondersteunt ‘Wij de ouders’ met acties en concrete hulp.

Oproep om te verenigen en in actie te komen

Wij de ouders roept ouders op om zich te verenigen met andere ouders en in actie te komen om de schadelijke effecten van de maatregelen voor kinderen een halt toe te roepen. Op www.wijdeouders.nl/verbinden vind je op de kaart van Nederland een groep met andere bezorgde  ouders van de school van jouw kind(eren). Staat de school er nog niet bij? Vul het formulier in en we voegen de school toe. 

We zijn geen toeschouwers. Wij zijn de ouders.