Beste schooldirectie, weet u heel, heel zeker dat u het testbeleid gaat uitvoeren? Nieuwe modelbrief beschikbaar!

21 mei 2021

De verantwoordelijkheid van een schooldirectie gaat verder dan het klakkeloos opvolgen van overheidsadviezen. Zeker als het gaat om adviezen die grote gevolgen hebben voor het welzijn van kinderen. In deze nieuwe modelbrief wordt de schooldirectie verzocht de overwegingen te delen ten aanzien van het testbeleid in relatie tot de aantoonbare schadelijke gevolgen voor de kinderen.

Hoe beschouwt de school haar afweging om kinderen te onderwerpen aan maatregelen die niet het belang van de kinderen dienen en een bedreiging vormen voor de sociale en fysieke veiligheid van de leerlingen tegenover deze verplichtingen? Vond een voorafgaande evaluatie van de mogelijke nadelen tegenover de mogelijke voordelen? 

Alvorens toestemming te verlenen zie ik uw inhoudelijke reactie graag tegemoet.

Vanzelfsprekend kan je de brief naar eigen inzicht aanpassen. 

Download deze steengoede brief en deel ‘m met de schooldirectie en de leraren van de school van je kind(eren).