Voorbeeldbrieven

Een belangrijke manier om in actie te komen is door een brief te sturen aan de schooldirectie. Afhankelijk van de situatie en het doel van de brief zijn er verschillende voorbeeldbrieven beschikbaar. Ook als je er een andere mening op nahoudt dan jouw ex-partner, kan een brief een geschikt middel zijn om jouw standpunt duidelijk te maken. 

Je kunt de voorbeeldbrieven één-op-één overnemen of aanpassen naar jouw eigen inzicht. Daarnaast kunnen de brieven ook input geven voor als je goed voorbereid een gesprek wilt aangaan. 

 

Veiligheid van de testen

De bijsluiter van de zelftest bevat uitgebreide waarschuwingen voor de omgang met dit product. Welke veiligheidsmaatregelen heeft de schooldirectie genomen om te voldoen aan de veiligheidseisen van de test?

Niet testen en geen gegevens delen met GGD

Als ouders van <naam kind> willen wij u uitdrukkelijk laten weten nu en in de toekomst geen toestemming geven. Ook geven wij geen toestemming voor het delen van persoonlijke informatie aan de GGD. Als mijn kind(eren) niet ziek zijn, gaan ze gewoon naar school en verwachten we dat u regelt dat ze op een normale manier onderwijs krijgen.

Aansprakelijkheid testbeleid

Mits u toch besluit de richtlijnen uit te voeren zullen wij ons op juridische stappen beraden u persoonlijk verantwoordelijk te stellen voor eventuele schade. Mocht u dit inderdaad besluiten, dan gaan wij ervan uit dat u hiermee deze aansprakelijkheid accepteert.

Geen toestemming vaccinatie 

Wat als jouw ex-partner jullie kind(eren) wel wil laten vaccineren en jij wilt dit niet? Volgens Hugo de Jonge kunnen kinderen vanaf 12 jaar zelf beslissen om zich te laten vaccineren. Wettelijk gezien lijkt dit toch iets anders te liggen en is er zelfs toestemming van beide ouders nodig. Echter, wordt straks in de praktijk een kind dat met één van de ouders naar de GGD gaat gewoon gevaccineerd. Maak daarom duidelijke afspraken met jouw ex-partner en geef aan dat je niet akkoord gaat met het vaccineren van jouw kinderen.  

Geen prikbussen op school

Naar aanleiding van de aankondiging van Hugo de Jonge om prikbussen in te gaan zetten bij scholen, hebben schooldirecties een juridische brief ontvangen waarin zij op de hoogte worden gebracht van de mogelijke (persoonlijke) aansprakelijkheid die het ten deel kan vallen, indien er schade optreedt bij kinderen naar aanleiding van de vaccinatie. Zelf kun je ook een brief sturen waarin je duidelijk aangeeft dat je géén toestemming geeft voor vaccinatie voor, tijdens of na schooltijd nabij school.