Voorbeeldbrieven

Een belangrijke manier om in actie te komen is door een brief te sturen aan de schooldirectie en docenten. Afhankelijk van de situatie en het doel van de brief zijn er verschillende voorbeeldbrieven beschikbaar. Ook als je er een andere mening op nahoudt dan jouw ex-partner, kan een brief een geschikt middel zijn om jouw standpunt duidelijk te maken. 

Je kunt de voorbeeldbrieven één-op-één overnemen of aanpassen naar eigen inzicht. Daarnaast geven de brieven ook input voor als je goed voorbereid een gesprek wilt aangaan.

Geen toestemming vaccinatie 

Kinderen vanaf 5 jaar mogen inmiddels ook gevaccineerd worden. Wat als jouw ex-partner jullie kind(eren) wel wil laten vaccineren en jij wilt dit niet? Wettelijk gezien is er toestemming van beide ouders nodig. Echter, wordt in de praktijk een kind dat met één van de ouders naar de GGD gaat gewoon gevaccineerd. Maak daarom duidelijke afspraken met jouw ex-partner en geef aan dat je niet akkoord gaat met het vaccineren van jouw kinderen.

QR-code bij zwemles

Vraagt het zwembad van jouw kind(eren) nog steeds om jouw coronatoegangsbewijs? Dit mag niet meer! Zwemles valt namelijk onder ‘onderwijs’ en niet onder ‘sport’. Dit oordeelde een rechter in december 2021. Ontstaat hierdoor discussie bij het zwembad? Coronajurist.nl stelde een brief op om dit kenbaar te maken bij de gemeente en het zwembad. Laat de brief zien of vraag aan jouw gemeente hierover te communiceren richting de zwembaden. Ook dit toont weer aan: in actie komen heeft écht zin!

Aangifte zwembad

Werd jou de toegang tot het zwembad ontzegd omdat je geen CTB kon tonen? En wil je hiervoor aangifte doen? Coronajurist.nl stelde een aangiftebrief op die je hier kunt downloaden.

Geen mondkapjes en zelftesten op basisschool – v1

Met het overnemen van het advies om kinderen vanaf groep 6 mondkapjes te laten dragen en aan te dringen om tweemaal per week zelftesten, overschrijden schooldirecties een grens. Als gevolg van het overnemen van dit advies verzuimt een schooldirectie haar zorgplicht om een leeromgeving te creëren die fysiek en mentaal veilig is. In deze brief wordt de directie hierop gewezen en medegedeeld dat jouw kind(eren) niet meedoen.

Geen mondkapjes en zelftesten op basisschool – v2

Met het overnemen van het advies om kinderen vanaf groep 6 mondkapjes te laten dragen en aan te dringen om tweemaal per week zelftesten, overschrijden schooldirecties een grens. Als gevolg van het overnemen van dit advies verzuimt een schooldirectie haar zorgplicht om een leeromgeving te creëren die fysiek en mentaal veilig is. In deze brief wordt de directie hierop gewezen en medegedeeld dat jouw kind(eren) niet meedoen.

Aankondiging kind van school bij invoeren advies mondkapjes en testen 

Er komt een moment dat je als ouder moet zeggen “tot hier en niet verder”. Dat je een grens stelt omdat het belang van jouw kind ernstig in gevaar is. Deze verklaring kan je delen als je vaststelt dat dit het geval is doordat de schoolleiding het advies om leerlingen vanaf groep 6 mondkapjes te laten dragen en te laten testen.

Geen mondkapjes en zelftesten op basisschool

Met het overnemen van het advies om kinderen vanaf groep 6 mondkapjes te laten dragen en aan te dringen om tweemaal per week zelftesten, overschrijden schooldirecties een grens. Als gevolg van het overnemen van dit advies verzuimt een schooldirectie haar zorgplicht om een leeromgeving te creëren die fysiek en mentaal veilig is. In deze brief wordt de directie hierop gewezen en medegedeeld dat jouw kind(eren) niet meedoen.

Geen uitsluiting obv QR-code

Het is goed mogelijk dat de komende tijd de QR-code ook zal worden ingevoerd om toegang te krijgen tot scholen. Met deze brief roepen we schooldirecties op om het belang van de kinderen altijd voorop te stellen bij het doorvoeren van beleid. We vragen bevestiging dat er geen QR-code zal worden toegepast op school. We lopen wellicht op de feiten vooruit, maar laten we ons standpunt alvast maar duidelijk maken! 

Vaccinatiestatus gaat school niks aan

Wordt er op de school van jouw kind(eren) gevraagd naar hun vaccinatiestatus? Dit is bij wet verboden (artikel 10 van onze grondwet). Kom hiertegen in actie! Stuur bijgaande juridische brief naar de schooldirectie waarin je sommeert hiermee te stoppen en aankondigt juridische stappen tegen de schooldirectie te nemen bij het niet nakomen van hun zorgplicht.

Geen toestemming vaccinatie 

Wat als jouw ex-partner jullie kind(eren) wel wil laten vaccineren en jij wilt dit niet? Volgens Hugo de Jonge kunnen kinderen vanaf 12 jaar zelf beslissen om zich te laten vaccineren. Wettelijk gezien lijkt dit toch iets anders te liggen en is er zelfs toestemming van beide ouders nodig. Echter, wordt straks in de praktijk een kind dat met één van de ouders naar de GGD gaat gewoon gevaccineerd. Maak daarom duidelijke afspraken met jouw ex-partner en geef aan dat je niet akkoord gaat met het vaccineren van jouw kinderen.

Geen prikbussen op school

Naar aanleiding van de aankondiging van Hugo de Jonge om prikbussen in te gaan zetten bij scholen, hebben schooldirecties een juridische brief ontvangen waarin zij op de hoogte worden gebracht van de mogelijke (persoonlijke) aansprakelijkheid die het ten deel kan vallen, indien er schade optreedt bij kinderen naar aanleiding van de vaccinatie. Zelf kun je ook een brief sturen waarin je duidelijk aangeeft dat je géén toestemming geeft voor vaccinatie voor, tijdens of na schooltijd nabij school.  

Deel deze video met het schoolbestuur

De kans is heel reëel dat de overheid binnenkort besluit de maatregelen weer aan te scherpen. Wil je als ouder niet langer dat de schooldirectie klakkeloos alle coronamaatregelen van de overheid doorvoert maar weet je niet hoe je hier het gesprek over aangaat met de schooldirectie? Deel dan deze video met het schoolbestuur.

Advocaat mr. Niels Vanaken brengt hierin perfect in kaart wat de maatregelen doen met jonge kinderen en nodigt schoolbesturen uit om ook zelf onderzoek te doen naar de effectiviteit en mogelijke gevolgen van de maatregelen. Hij sluit af met een persoonlijke gewetensvraag welke de directie van school zeker aan het denken zal zetten!

Veiligheid van de testen

De bijsluiter van de zelftest bevat uitgebreide waarschuwingen voor de omgang met dit product. Welke veiligheidsmaatregelen heeft de schooldirectie genomen om te voldoen aan de veiligheidseisen van de test?

Niet testen en geen gegevens delen met GGD

Als ouders van <naam kind> willen wij u uitdrukkelijk laten weten nu en in de toekomst geen toestemming geven. Ook geven wij geen toestemming voor het delen van persoonlijke informatie aan de GGD. Als mijn kind(eren) niet ziek zijn, gaan ze gewoon naar school en verwachten we dat u regelt dat ze op een normale manier onderwijs krijgen.

Aansprakelijkheid testbeleid

Mits u toch besluit de richtlijnen uit te voeren zullen wij ons op juridische stappen beraden u persoonlijk verantwoordelijk te stellen voor eventuele schade. Mocht u dit inderdaad besluiten, dan gaan wij ervan uit dat u hiermee deze aansprakelijkheid accepteert.