Brieven aan school

Een belangrijke manier om in actie te komen is door een brief te sturen aan de schooldirectie. Afhankelijk van de situatie kan en het doel van de brief zijn er verschillende voorbeeldbrieven beschikbaar.

Gebruik de brieven en pas aan naar eigen inzicht.

 

 

Veiligheid van de testen

De bijsluiter van de zelftest bevat uitgebreide waarschuwingen voor de omgang met dit product. Welke veiligheidsmaatregelen heeft de schooldirectie genomen om te voldoen aan de veiligheidseisen van de test?

Niet testen en geen gegevens delen met GGD

Als ouders van <naam kind> willen wij u uitdrukkelijk laten weten nu en in de toekomst geen toestemming geven. Ook geven wij geen toestemming voor het delen van persoonlijke informatie aan de GGD. Als mijn kind(eren) niet ziek zijn, gaan ze gewoon naar school en verwachten we dat u regelt dat ze op een normale manier onderwijs krijgen.

Aansprakelijkheid testbeleid

Mits u toch besluit de richtlijnen uit te voeren zullen wij ons op juridische stappen beraden u persoonlijk verantwoordelijk te stellen voor eventuele schade. Mocht u dit inderdaad besluiten, dan gaan wij ervan uit dat u hiermee deze aansprakelijkheid accepteert.